"Člověk je člověku v životě přístřeším."

Vítejte na stránkách Domova důchodců ChD-Zdislava.

Na těchto stránkách vám představíme náš domov, seznámíme vás s prostředím, podmínkami a službami, které našim obyvatelům poskytujeme, abyste měli informace pro vaše rozhodování, zda využijete naše služby. Kolektiv zaměstnanců se snaží svou pomocí a podporou vytvářet domov, kde obyvatelé mohou žít pokud možno běžným způsobem života.

Informace pro rodiny

Návštěvy v Domově důchodců ChD-Zdislava

 předpokládáme od soboty 10. března 2018.

Prosíme všechny návštěvníky, 
aby zvážili svůj zdravotní stav s ohledem na naše klienty.
Děkujeme.