Třebechovice pod Orebem

Domov důchodců
ChD – Zdislava

Domov důchodců
ChD – Zdislava

Představení domova

Domov důchodců ChD-Zdislava, příspěvková organizace Města Třebechovice p. O., poskytuje pobytové služby sociální péče občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jim byl přiznán invalidní důchod a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují soustavnou pomoc, která jim nemůže být zajištěna jinak.

Péče poskytovaná obyvatelům spočívá v zabezpečení ubytování, stravování, poskytování ošetřovatelské a zdravotní péče, v nabídce kulturních, společenských a zájmových aktivit i aktivit pro duchovní život obyvatel.

Do našeho domova nemohou být přijati žadatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou lékařskou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, umístění na uzavřeném oddělení, jejichž chování a zvyklosti jsou v zásadním rozporu s běžnými pravidly soužití nebo vyžadují služby, které nemůžeme zajistit. Nejsme tedy zařízení pro agresivní klienty, alkoholiky, psychotiky, pro klienty s Alzheimerovou chorobou.

Naším cílem je
  • vytvořit pro obyvatele vlídnou atmosféru domova
  • individuálně podporovat zlepšení nebo zachování samostatnosti a soběstačnosti obyvatel
  • podporovat zachování zájmů a aktivit seniorů i ve stáří v souladu s individuálními zdravotními možnostmi
  • zajistit potřebné služby prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků, kteří se stále vzdělávají a mají především vstřícný a citlivý přístup k člověku.
Zásady pro poskytování služeb
  • individuální přístup k obyvatelům
  • respektování přání a volby seniora
  • odbornost pracovníků poskytujících služby
Spádovost

Náš domov je zaměřen na poskytování služeb klientům občanům Třebechovic a mikroregionu Třebechovicko. Při volné kapacitě přijímáme i další klienty, např. ty, kteří mají k Třebechovicím nějaké vazby, ať již odsud pocházejí, mají zde příbuzné nebo jiným způsobem jsou s tímto regionem spjati, nebo ty, pro jejichž rodiny jsou Třebechovice dostupné k dojíždění.

Ohlédnutí k počátkům

Domov důchodců je umístěn na okraji města v zástavbě mezi rodinnými domky. Jeho výstavbu iniciovala Farní charita Třebechovice pod Orebem, v roce 1995 byl dostavěn a otevřen. V současné době jeho provoz zajišťuje příspěvková organizace města Třebechovice pod Orebem. Původní zařízení mělo kapacitu 29 lůžek, po přístavbě v r. 2002 byla navýšena kapacita na 48 míst.

V roce 2008 byla zahájena zatím poslední plánovaná etapa dostavby domova. K domovu byla přičleněna sousední budova bývalého domu s pečovatelskou službou, která byla kompletně zrekonstruována a bylo upraveno 18 pokojů, společenská místnost a kaple. Z přízemí stávající budovy byli obyvatelé přestěhováni do nově opravených prostor a přízemí původní budovy bylo zrekonstruováno na obslužné zázemí, kde je nyní prádelna, šatny pro personál, přípravna pokrmů, skladovací prostory pro kuchyň. Dále zde byly rozšířeny společenské prostory a prostory pro zájmovou činnost seniorů. V prvním patře původní budovy byly zvětšeny prostory sesterny, zastřešena terasa, čímž se zvětšila jídelna a vznikla prostorná společenská místnost pro různé kulturní a zájmové aktivity. Práce byly dokončeny v prosinci 2009 a kapacita byla navýšena na 54 obyvatel.

Původní budova domova je třípodlažní. V přízemí zůstalo kromě nově zbudovaných prostor administrativní zázemí domova a kancelář sociálních pracovnic. Vstupní vestibul slouží též jako společenský prostor, kde obyvatelé rádi sedávají. První patro je ošetřovatelským oddělením, je zde sesterna a již uvedená nově zrekonstruovaná jídelna. V druhém patře jsou podkrovní pokoje a společenská místnost, která je víceúčelově využívána. K dispozici máme i nově upravenou malou zahradu, kde některé obyvatelky pěstují své květiny, v letním období ji využíváme též pro společenské akce. Pro posezení byl vybudován přístřešek, který bude příjemně stínit v letním horku.